INVESTMENT / TROUBLESHOOTING

Adviseur directie en commissarissen Feyenoord + Gemeente Rotterdam

Analyse van de bouw- en financieringsvoorstellen van een twee potentiële bouwers voor het nieuwe Feyenoord stadion

STRATEGY

Adviseur Raad van Bestuur

Analyseren, scherpstellen en op papier zetten van de buitenland strategie ten bate van de RvC en AvA van een TOP 250 onderneming

STRATEGY / TROUBLESHOOTING

Adviseur Gemeente Rotterdam + E.ON + Eneco

Analyse van de consequenties van een verandering van zeggenschap in de stadswarmte keten van Rotterdam

INVESTMENT

Adviseur Raad van Bestuur Ziekenhuis

Opstellen financiële business cases voor de realisatie van een diagnostisch centrum

STRATEGY / INVESTMENT

Adviseur Raad van Bestuur GGZ Friesland

Opstellen strategische en financiële business case voor de realisatie van een verslavingskliniek

INVESTMENT

Adviseur directie Warmtebedrijf

Opstellen van de financiële business case voor de aanleg en exploitatie van een 20km lange transportleiding

STRATEGY

Adviseur directie Eneco Retail

Ontwerpen en realiseren van een op waarde gebaseerde besturingssystematiek voor 2 miljoen klanten

STRATEGY

Adviseur directie KPN Wholesale

Ontwerpen en invoeren van een op waarde gebaseerde besturingssystematiek voor KPN Wholesale Mobiel

STRATEGY

Adviseur directie Essent Business

Ontwerpen en invoeren van een op waarde gebaseerde besturingssystematiek voor Essent Business

STRATEGY

Adviseur directie Nuon Business

Ontwerpen en invoeren van een op waarde gebaseerde besturingssystematiek voor Nuon Business

STRATEGY

Post-merger-integratie adviseur RWE

Ontwerpen van de nieuwe verkoopstrategie van het B2B kanaal na de overname van Essent door RWE

TROUBLESHOOTING

Adviseur Raad van Bestuur E.ON Benelux

Analyse van de ‘economics’ van stadswarmte en beoordeling van de winstgevendheid van bestaande leveringscontracten

STRATEGY

Projectleider / coach

Ontwerp van een conceptueel energie waardeketenmodel ter bate van een corporate strategy afdeling

STRATEGY

Projectleider

Ontwerp van een typologie overzicht van innovaties in de energiewaardeketen ten bate van een corporate innovatie afdeling

STRATEGY

Adviseur

Ontwerpen, uitwerken en berekenen van flexibele financieringsconstructies ten bate van de introductie van nieuwe producten

STRATEGY

Trainer

Ontwikkelen van trainingen voor high-potentials op het gebied van financiële analyse ten bate van een TOP 250 onderneming

INVESTMENT / STRATEGY

Adviseur Raad van Bestuur

Strategisch en financieel beoordelen van innovatieve projecten (doorlopend) ten bate van een TOP 250 onderneming

TROUBLESHOOTING

Belangenbehartiging directie

Namens directie gedurende drie jaar optreden in een landelijk overleg ten bate van een TOP 250 onderneming

INVESTMENT

Projectleider Alliander

Opstellen van de € 1,2 miljard financiële business case van de ‘slimme meter’ voor Alliander

CONTRACTS

Projectleider

Verantwoordelijk voor de totstandkoming van een 12 jarig leveringscontract ter waarde van € 300 mln

INVESTMENT

Projectleider alliantie

Opstellen van de strategische en financiële business case ten bate van een € 100 mln garantstelling en € 35 mln investering voor het college van B&W van de Gemeente Rotterdam

CONTRACTS

Lid onderhandelingsteam

Begeleiden van directie en aandeelhouders bij de onderhandelingen met twee andere partijen om te komen tot een 30-jarige overeenkomst ter waarde van € 250 miljoen

TROUBLESHOOTING

Adviseur Alpinvest

Beoordeling van de financiële performance van alle belangen in de fund-of-funds

CONTRACTS / TROUBLESHOOTING

Adviseur aandeelhouders

Berekening van de waarde van verschillende typen aandelen bij verschillende groeiscenario’s ten bate van een onderhandeling

CONTRACTS

Adviseur directie

Financieel voorbereiden van een MBO

TROUBLESHOOTING / INVESTMENT

Adviseur Raad van Bestuur / projectleider

Bewaken van de voortgang van de technische en financiële voorbereidingen ten bate van een investering in een nieuwe fabriek ten bedrage van € 50 mln

INVESTMENT

Adviseur Raad van Bestuur

Vergelijking van de financiële consequenties van voorstellen van banken in het kader van een voorgenomen investeringsbeslissing van € 105 mln

TROUBLESHOOTING / STRATEGY

Adviseur aandeelhouders

Waardebepaling van de bestaande onderneming + een tweetal opties voor uitbreiding

STRATEGY / TROUBLESHOOTING

Projectleider

Analyse van en vergroten van de winstgevendheid van een portefeuille aan activiteiten

STRATEGY

Adviseur directies fusiepartners Jiffy

Voorbereiden en financieel-technisch mogelijk maken dat drie potgrondbedrijven op basis van gelijkwaardigheid fuseren tot het huidige Jiffy Substrates

TROUBLESHOOTING

Belangenbehartiging Raad van Bestuur

Woordvoering richting NMa en het Min. van EZ op één specifiek onderwerp voor een TOP 500 onderneming

INVESTMENT

Projectleider

Tezamen met concurrerende banken opstellen van een rekenmodel als basis voor de realisatie van een € 150 mln projectfinanciering

TROUBLESHOOTING

Projectleider Gemeente Rotterdam

Analyse en berekening van het effect van gewijzigde marktverwachtingen op de relevante waarden van de grondexploitatieportefeuille van de Gemeente Rotterdam

CONTRACTS / INVESTMENT

Adviseur Raad van Bestuur

Berekening van de impact van de geïdentificeerde onderhandelingselementen ten bate van een € 120 mln business case

STRATEGY

Adviseur direct Nuon Business

Opstellen van de eindejaarsverwachting + meerjarenbegroting + commerciële targets van Nuon Business (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

STRATEGY

Projectleider Nuon

Ontwerpen van een op rendement gebaseerde prospect verkoopstrategie voor Nuon Business

TROUBLESHOOTING / INVESTMENT

Projectleider

Begeleiding van een € 100 mln aanbesteding + financieel beoordelen van de inschrijvers

TROUBLESHOOTING / INVESTMENT

Projectleider

Begeleiding van een € 250 mln aanbesteding + beoordeling van de financiële gegoedheid van de internationale inschrijvers

INVESTMENT / STRATEGY

Adviseur ondernemers

Financiële onderbouwing van een nieuw te bouwen zorgonderneming

STRATEGY

Adviseur ondernemers + banken

Strategische en financiële toetsing + aanpassing van vele tientallen groeiplannen ten bate van aandeelhouders en/of banken